Uzņēmumiem pieejams atbalsts to IT drošības uzlabošanai

Komersanti, biedrības, nodibinājumi, pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas, kuras vēlas stiprināt savu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) drošību, izmantojot pakalpojumus, ko nodrošina arī Possible Security, var pieteikties 30 % – 100 % lielam atbalstam Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) administrētās programmas “Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā” ietvaros.

Mikro un mazie komersanti var pieteikties līdz pat 100 % atbalstam apmērā līdz 5 000 eiro, savukārt, visi, arī mazie komersanti un augstāk minētās organizācijas, var pieteikties 30 % – 60% lielam atbalstam apmērā līdz 100 000 eiro. Projektu finansē komersants par saviem līdzekļiem, un atbalstu saņem pēc projekta pabeigšanas.

Atbalsts izmantojams gatavo risinājumu, aparatūras, sensoru, iekārtu, programmatūras un informācijas tehnoloģiju infrastruktūras iegādes, izstrādes, uzstādīšanas un pielāgošanas izmaksu, tai skaitā licences iegādes izmaksu segšanai, kā arī ne vairāk kā 50 % apmērā – ekspertu konsultācijām saistībā ar iepriekš minēto.

Finansējums atbalsta programmā ir pieejams līdz 2026. gada 31. martam un kopējais finansējums tai ir 37,5 miljoni eiro.

Possible Security piedāvā:

  • sniegt ekspertu konsultācijas saistībā ar IKT drošības jautājumiem
  • veikt esošās programmatūras un informācijas sistēmu drošības testus
  • izstrādāt ieteikumus IKT infrastruktūras drošības uzlabošanai, t. sk. gatavo risinājumu iegādei
  • veikt iegādāto risinājumu konfigurēšanu drošības stiprināšanai

Sadarbības piemērs:

Uzņēmumam un apstrādājamo datu apjomam augot, nepieciešams pārliecināties, ka dati tiek glabāti drošā veidā, tiek veikta to rezerves kopēšana, tie netiks bojāti vai nepazudīs ļaundaru uzbrukuma gadījumā, tāpēc uzņēmums lūdz Possible Security pārbaudīt ar esošo datu glabāšanas infrastruktūru un izstrādāt nākotnei derīgu risinājumu. Uzņēmums iegādājas iekārtas vai citu infrastruktūru atbilstoši izstrādātajam risinājumam, ko Possible Security palīdz atbilstoši konfigurēt.

Atbalsta intensitāte

Projekta atbalsta intensitāte un tā izmantošanas proporcija ir atkarīga no komersanta lieluma un atrašanās vietas (sk. šeit):

Atbalsta apmērs

Līdz 5000 EUR

Līdz 100 000 EUR

Atbalsta saņēmēji

Tikai komersanti

Komersanti, biedrības, nodibinājumi, pētniecības organizācijas

Izmaksu veids

Faktiskā adrese

Sīkais (mikro), mazais

Sīkais (mikro), mazais

Vidējais

Lielais

Risinājumu izmaksas

Rīgā un Pierīgā

100%

50%

40%

30%

Vidzeme, Latgale, Kurzeme, Zemgale

60%

50%

40%

Konsultāciju izmaksas

Visā Latvijā

50%

Lai izpildītu projekta nosacījumus, jāveic tirgus izpēte, aptaujājot vismaz 3 pakalpojumu sniedzējus un noskaidrojot to finanšu piedāvājumu.

Atbalstāmie procesi

Atbalsta programmas mērķis ir veicināt procesu digitalizāciju komercdarbībā un produktivitātes paaugstināšanu, kas veicinātu Latvijas konkurētspējas priekšrocības. Atbalstāmie procesi un to jomas:

Atbalstāmie procesi

Jomas

1. Administratīvie procesi

finanses un grāmatvedība, administrācija, dokumentu vadība, projektu vadība, kopdarbība, sistēmu savietojamība

2. Personāla vadības procesi

cilvēku resursu vadība, darba laika uzskaite, darba deleģēšana, personāla iesaiste, novērtēšana un motivācija

3. Pārdošanas procesi

klientu piesaiste un darījumu vadības automatizācija, pārdošana un darījumu atsekošana, e-komercija, digitālais mārketings, digitālie risinājumi mazumtirdzniecībai, klientu attiecību pārvaldība

4. Resursu pārvaldības procesi

resursu vadība, noliktavu pārvaldība, energoresursu pārvaldība, efektīvāka izmantošana

5. Datu pārvaldības procesi

datu drošība, datu glabāšana, komunikācijas infrastruktūra

6. Transports un loģistikas procesi

lietu internets, viedie mobilitātes risinājumi, uztveres sistēmas, satiksmes monitorings

7. Ražošanas un kvalitātes kontroles procesi

ražošanas un biznesa procesu vadības un automatizācijas, kvalitātes kontroles sistēmas, datu sinhronizācija, datu analītika

8. Operatīvās vadības procesi

biznesa vadība, biznesa analītika, lielo datu analītika, risinājumi vadības lēmumu pieņemšanai, datu automatizācija, sinhronizācija

9. Stratēģiskā vadība

procesu un produktu digitalizācijas un inovāciju attīstības stratēģija

10. Citu ar IKT produktiem, tehnoloģijām, drošību vai procesiem saistītu uzlabojumu veikšana

Projekta gaita

Projekta gaitā jāsadarbojas ar divām institūcijām – Digitālās inovācijas centru un Investīciju un attīstības aģentūru.

Veicamie soļi:

  1. Digitālā brieduma testa veikšana2 (EDIC)
  2. Digitālās attīstības ceļa kartes izstrāde un atzinuma saņemšana (EDIC)
  3. Reģistrācija un pieteikuma iesniegšana3 (LIAA)
  4. Projekta īstenošana
  5. 30 dienu laikā pēc projekta īstenošanas – atkārtots digitālā brieduma tests un atzinuma saņemšana (EDIC)
  6. Apmaksas pieprasījums (LIAA)

Papildu informācijas avoti

Investīciju un attīstības aģentūra

Valsts platforma biznesa attīstībai

2023. gada 10. janvāra Ministru Kabineta noteikumi Nr. 10

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *