Latvijas IT drošības praktiskā puse

Latvijas IT drošības
praktiskā puse

ISACA Latvijas nodaļas un CERT.LV
rīkotā IT drošības konference
Kirils Solovjovs, IT drošības eksperts runās par to, kāda ir Latvijas IT drošības praktiskā situācija.

Šodien

par mobilajiem...

 • Vēsturisks GSM problēmu apskats
 • Jaunāko* Latvijas mobilo aplikāciju drošība

GSM

 • Darbs pie pirmā standarta 1982.-1987.
 • Apstiprinātā versija publicēta 1990.
 • Gadu vēlāk pirmais funkcionējošais telefona tīkls
 • Tagad GSM standarts iekļauj gandrīz 2000 dokumentu
 • katrs dokuments = desmitiem vai simtiem lapu

GSM drošības stūrakmeņi

 • Obligāti vajadzīgs SIM
 • Nav iespējama SIM kopiju izgatavošana
 • Um saskarnē tiek aizsargāta zvanītāja identitāte
 • Labi paslēpta Ki atslēga
 • Dati tiek šifrēti
 • Autentificēties tīklā var tikai HLR/VLR datubāzē esošie

GSM drošības problēmas

 • Obligāti vajadzīgs SIM
 • Nav iespējama SIM kopiju izgatavošana
 • Um saskarnē tiek aizsargāta zvanītāja identitāte
 • Labi paslēpta Ki atslēga
 • Dati tiek šifrēti

GSM šifri

 • A5/0 — bez šifrēšanas
 • A5/1 — "laba šifrēšana" (salauzts 2010. gadā)
 • A5/2 — vāja šifrēšana eksportam
 • A5/3 — (KASUMI) diezgan droša šifrēšana

Iespējamie uzbrukumi

 • A5/2 nepilnību izmantošana
 • A5/0 atbalsts
 • Savu “torņu” uzstādīšana
 • Deanonimizācijas uzbrukumi
 • Publiski pieejamas HLR datubāzes
 • Ki izgūšana un SIM karšu klonēšana
 • SMS uzbrukumi
 • u.c.

Mobilās aplikācijas

Mēneša laikā pētījām 4 aplikācijas

CSDD mobilā aplikācija

 • Sastāv no pārlūka loga, kas atver vaļā
  ``` https://m.csdd.lv/ ```
 • Nav "dabiska" mobilā aplikācija
 • Drošības problēmas, kas atšķiras no e.csdd.lv netika konstatētas

Bankas mobilā aplikācija

 • Aplikācijā tika atklāta iespēja piekļūt klienta vārdam un uzvārdam, zinot vien viņa pastāvīgo paroli
 • Bankai par ievainojamību paziņots ļoti nesen → tehniskā informācija sekos nākamās nedēļas beigās

BITE megaprieku kontroles rīks

Atklāta ievainojamība, kas, zinot klienta IMSI, ļauj piekļūt klienta datiem
 • Paziņota CERT 12.09.2013.
 • Novērsta 19.09.2013.
 • Publiski izziņota 23.10.2013.
 • Saziņa notiek json POST pieprasījumu veidā uz
  ``` http://213.226.139.54/prest/android.json ```
 • Autorizēšanās
  ``` {"id":aaa,"jsonrpc":"2.0","method":"authIMSI", "params":{"password":null,"imsi":"bbb"}} {"jsonrpc":"2.0","id":aaa,"result": {"securityKey":"ccc","msisdn":"ddd"}} ```
 • Informācijas ieguve
  ``` {"id":aaa2,"jsonrpc":"2.0","method":"getData", "params":{"securityKey":"ccc"}} {"jsonrpc":"2.0","id":aaa2,"result": {"customerAmount":"0.5000","customerCurrency":"Ls", "customerDataUsage":"510","customerType":"POSTPAID", "customerRoamDataUsage":"0","customerstatus":"ACTIVE", "customerRatePlanExp":"2013-12-31 23:59:59", "customerBalanceExp":"","customerIsInRoaming":"0"}} ```

Qminder

 • Latvijā radīta rindu vadības sistēma
 • Lai gan Latvijā tiek reklamēta, tomēr nav pieejama
 • Aplikācija pieprasa apkārtējos punktus caur
  ``` http://api.qminderapp.com/servicepoints/?latitude=A&longitude=B ```
 • Pagaidām nav izdevies atrast nevienu strādājošu punktu pasaulē
 • Turpināsim pētīšanu

Kopsavilkums

 • Telefonsakari un noslēpumi pagaidām nav savietojami
 • Programmatūras drošības pārbaudi vislabāk uzticēt trešajai pusei
 • Izstrādājot informācijas sistēmas, jāierēķina laiks un nauda to drošības pārbaudei

possible.lv

nodarbojas ar IT drošības pētniecību,
piedāvā
IT drošības konsultācijas un drošības incidentu simulāciju, un izmeklēšanu,
kā arī datu ieguves un analīzes pakalpojumus.

Viss ir iespējams!

possible.lv    @possiblelv

1. SIA, +371 26036916